Pomoc rzeczowa

Polski Komitet Pomocy Społecznej udziela pomocy rzeczowej osobom potrzebującym. Zgłaszające się osoby mogą otrzymać odzież, sprzęt gospodarstwa domowego i meble. Produkty te pozyskujemy od indywidualnych odbiorców oraz z organizacji charytatywnych z zagranicy. Po pomoc może zgłosić się każda osoba potrzebująca ze skierowaniem z właściwej jednostki pomocy społecznej.

W latach 2010 – 2018 z tej formy pomocy skorzystało:

-2010 rok -    13.043 osoby na ogólną wartość    2.116.127,27 zł
-2011 rok -    10.866 osób na ogólną wartość     1.381.975,41 zł
-2012 rok -    15.341 osób na ogólną wartość     1.622.914,83 zł
-2013 rok -     8.315 osób na ogólną wartość         921.202,88 zł
-2014 rok -     8.385 osób na ogólną wartość      1.306.881,71 zł
-2015 rok -     6.321 osób na ogólną wartość      1.010.314,07 zł
-2016 rok -     3.426 osób na ogólną wartość         786.949,66 zł
-2017 rok -     5.231 osób na ogólną wartość         891.260,75 zł
-2018 rok -     4.723 osoby na ogólną wartość     1.073.825,93 zł