O Świetlicach

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu prowadzi świetlice socjoterapeutyczne. Świetlice Socjoterapeutyczne są placówkami dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W trakcie zajęć socjoterapeutycznych, pod wpływem zdobywanych w czasie ich trwania doświadczeń społecznych, w psychice dziecka powinny nastąpić określone zmiany. Mogą one umożliwić mu lepszą realizację własnych celów życiowych.