Pomoc Fundacji ENEA

WZW PKPS w Poznaniu serdecznie dziękuje FUNDACJI ENEA za wsparcie naszego programu „Senior w potrzebie” poprzez przekazanie darowizny pieniężnej w kwocie 10 000,00zł,  zgodnie u umową darowizny nr 227/2022 zawartą w dniu 22.12.2022r.  Dzięki w/w darowiźnie żywność otrzymało 250 seniorów z Poznania i Wielkopolski. Oprócz podstawowych artykułów żywnościowych  potrzebujący otrzymali również kawę, konserwy, wyroby czekoladowe i słodycze. Przy zakupie artykułów żywnościowych działacze naszego Stowarzyszenia uwzględnili także indywidualne potrzeby beneficjentów programu. Realizację programu zakończyliśmy z dniem 31 maja 2023r.