Wypoczynek

Polski Komitet Pomocy Społecznej od kilkudziesięciu lat organizuje wypoczynek dla seniorów i dzieci. Są to zarówno wczasy i obozy wyjazdowe jak i dzienny pobyt, tzw.: wczasy na działkach dla seniorów i półkolonie dla dzieci.

Seniorzy

Od ponad 40 lat Polski Komitet Pomocy Społecznej organizuje wypoczynek letni dla seniorów, w formie stacjonarnej lub wyjazdowej. Osoby starsze to kolejna grupa zagrożona wykluczeniem społecznym, która powinna mieć szanse odnalezienia się w życiu społecznym. Organizowane przez nas formy wypoczynku służą aktywizacji seniorów poprzez udział w różnych proponowanych podczas wakacji zajęciach: edukacyjnych, rekreacyjnych, poprawiających kondycję fizyczną i psychiczną. Możliwość spędzenia czasu w sposób zorganizowany w towarzystwie innych ludzi zmniejsza poczucie samotności starszych osób, wpływa również na zwiększenie poczucia przynależności do grupy.

Dzieci

Od kilku lat Polski Komitet Pomocy Społecznej organizuje zimowy i letni wypoczynek dla dzieci. W zależności od pozyskanych środków finansowych jest to wyjazd połączony z pobytem stacjonarnym lub wyłącznie półkolonie stacjonarne. Z tej formy pomocy korzystają dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaniedbane dzieci czas wolny spędzają na podwórku, stojąc w bramach, chodząc po dachach i wymyślając niebezpieczne zabawy. Wiążą się one często z kradzieżami, używkami, przemocą. Organizacja konstruktywnego spędzania wakacji jest więc dla nich bardzo ważna, dzieci chętnie uczestniczą w wycieczkach, wyjściach do kina, zoo czy na kręgle jak również zajęciach stacjonarnych. Często bowiem zdarzało się, że dzieci nie potrafią zachować się w sposób akceptowalny społecznie w autobusach, sklepach, kinie, zoo itd. Wyjście poza własne środowisko, szkołę, świetlicę jest dla nich bardzo ważne- to    podczas wycieczek, zabawy dzieci uczą się kompromisów, cierpliwości, współpracy. Dzieci te rzadko korzystają z oferty kulturalnej lub sportowej miasta. Ciekawe spędzanie czasu wolnego pozwala im cieszyć się wakacjami, odreagować przykre uczucia i emocje oraz rozwijać własną osobowość.