Kim jesteśmy

Polski Komitet Pomocy Społecznej powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, zarejestrowaną jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 0000041349). Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działa na terenie województwa wielkopolskiego. Siedzibą władz WZW PKPS jest miasto Poznań.

Jesteśmy Stowarzyszeniem kształtującym postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.