O klubach

Jednym z celów statutowych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej jest prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora oraz Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
Placówki te zajmują się aktywizacją i integracją osób starszych oraz ich reintegracją społeczną. Starsze osoby są włączane do działań o charakterze edukacyjnym, artterapeutycznym, sportowym, rozbudzane są zainteresowania seniorów, poznają aktywne i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijane są umiejętności i indywidualne zainteresowania. Wszystkie te działania zmierzają do zapobiegania marginalizacji tej grupy społecznej. Proponowane przez nas zajęcia są bezpłatne.