Struktura

Władzami Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej są:

 1. Wielkopolski Zjazd Delegatów
 2. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
 3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Skład Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS przedstawia się następująco:

 1. Jolanta Barczak - Prezes
 2. Adam Cyraniak - Wiceprezes
 3. Jadwiga Misiaczyk - Wiceprezes
 4. Ewa Rzepka - Sekretarz
 5. Ewa Suchowiak - Skarbnik
 6. Zenon Długi - Członek Zarządu
 7. Bogumiła Jędrzejowska - Członek Zarządu
 8. Mirosława Wojciechowska - Członek Zarządu
 9. Janina Zawodna - Członek Zarządu

Na obszarze działania WZW PKPS działa 35 jednostek podstawowych PKPS. Władzami tych jednostek są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Gminny ( Miejski, Miejsko – Gminny ), Dzielnicowy lub Powiatowy,
 3. Gminna ( Miejska, Miejsko – Gminna ), Dzielnicowa lub Powiatowa Komisja Rewizyjna.

Informacje o jednostkach podstawowych PKPS znajdują się w zakładce „Zarządy Terenowe”.