Moc wsparcia

Czas realizacji
Od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

MOC WSPARCIA” – wsparcie kompetencyjne opiekunów faktycznych to zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „ Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”.

CEL ZADANIA:

Zapewnienie od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 33 opiekunom faktycznym niesamodzielnych osób wsparcia w formie indywidualnej w miejscu zamieszkania oraz grupowej.

REZULTATY ZADANIA:

  1. Zapewnienie indywidualnego wsparcia obejmującego:
    1. Poznanie i naukę przemieszczania chorych – realizowanego przez fizjoterapeutę,
    2. Zasady prawidłowej pielęgnacji osoby chorej – realizowanego przez pielęgniarkę,
    3. Wsparcie psychologiczne – realizowane przez psychologa.
  2. Zapewnienie udziału opiekunów faktycznych w kursie/szkoleniu (w tym online) wzmacniającym kompetencje w zakresie opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych. Średni wymiar dla jednego opiekuna to 20 godzin zajęć.

SKIEROWANIEM DO OBJĘCIA WSPARCIEM OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH ZAJMUJE SIĘ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

WARTOŚĆ ZADANIA: 87.500,00 ZŁ

Dokumenty do pobrania:

  1. Opis programu- pobierz docx
  2. Opis programu - pobierz pdf