Struktura

Władzami Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej są:

 1. Wielkopolski Zjazd Delegatów
 2. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
 3. Wielkopolska Komisja Rewizyjna

Skład Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS przedstawia się następująco:

 1. Jolanta Barczak - Prezes
 2. Agnieszka Zaremba-Drużbiak - Wiceprezes
 3. Ewa Kamień - Wiceprezes
 4. Ewa Rzepka - Sekretarz
 5. Ewa Suchowiak - Skarbnik
 6. Zenon Długi - Członek Prezydium
 7. Iwona Golińska - Członek Prezydium
 8. Mirosława Wojciechowska - Członek Zarządu
 9. Beata Nowicka - Członek Zarządu

Skład Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej:

 1. Paweł Matczak – Przewodniczący
 2. Łucja Szulkowska – V-ce Przewodnicząca
 3. Katarzyna Michalak - Członek

Na obszarze działania WZW PKPS działają 34 jednostki podstawowe PKPS. Władzami tych jednostek są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Gminny ( Miejski, Miejsko – Gminny ), Dzielnicowy lub Powiatowy,
 3. Gminna ( Miejska, Miejsko – Gminna ), Dzielnicowa lub Powiatowa Komisja Rewizyjna.