Nie jesteś sam

Czas realizacji
Od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

NIE JESTEŚ SAM” – USŁUGI OPIEKUŃCZE – GRUNWALD, JEŻYCE I NOWE MIASTO to zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „ Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”.

CEL ZADANIA:

Zapewnienie od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 15.400 godzin usług opiekuńczych dla około 40 niesamodzielnych, samotnych osób i osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, zamieszkałych na obszarach działania trzech Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, to jest: Grunwald, Jeżyce i Nowe Miasto.

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone u poszczególnych osób zgłoszonych przez MOPR w Poznaniu codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 8 godzin dziennie, w przedziale czasowym od 7.00 do 20.00.

REZULTATY ZADANIA:

  1. Zrealizowanie 15.400 godzin usług, w tym:
    1. 1.500 godzin usług opiekuna osoby starszej,
    2. 13.900 godzin usług opiekuna osoby niesamodzielnej w wieku senioralnym.
  2. Zapewnienie 15 godzin miesięcznie wsparcia Specjalisty ds. usług opiekuńczych ( 4 Specjalistów po 15 godzin = 60 godzin wsparcia miesięcznie),
  3. Zaspokojenie potrzeb bytowych, opieki higienicznej oraz kontaktów z otoczeniem osobom niesamodzielnym zgodnie ze zleceniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
  4. Zorganizowanie dostępu i towarzyszenie niesamodzielnej osobie podczas korzystania z bezpłatnych usług Miasta Poznania dla seniorów.

USTALANIEM UPRAWNIEŃ OSÓB DO KORZYSTANIA Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ZAJMUJE SIĘ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 13 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

WARTOŚĆ ZADANIA: 796.950,00 ZŁ

Dokumenty do pobrania:

  1. Opis programu - pobierz docx
  2. Opis programu - pobierz pdf