Czarnków

 Klub Seniora Czarnków to placówka wsparcia dziennego dla osób starszych, prowadzona od 1988 roku przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Uczestnictwo w Klubie to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu, rozwoju pasji i otwierania się na nowe doznania i doświadczenia. Prowadzący Klub dokładają wszelkich starań, aby dostosować ofertę zajęć do potrzeb i zainteresowań zrzeszonych członków.

Oprócz funkcji kulturalno-artystycznych i ogólnorozwojowych, Klub pełni również funkcję pomocową, podejmując się zadania niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, schorowanym i samotnym.

Najważniejszymi celem placówki jest zapewnienie odpowiednich warunków do przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu, rozwoju zainteresowań oraz utrzymania i wzmacniania kontaktów towarzyskich.

Całodzienny Klub Seniora PKPS w Czarnkowie prowadzi:

 • Działalność turystyczną – wycieczki, wczasy
 • Działalność kulturalną
 • Warsztaty plastyczne
 • Zabawy taneczne
 • Spotkania okolicznościowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Zajęcia sportowo-ruchowe
 • Edukację prozdrowotną
 • Integrację międzypokoleniową
 • Zajęcia komputerowe
 • Działalność charytatywną

Placówka działa dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Czarnków

Nasz adres i kontakt

Całodzienny Klub Seniora PKPS w Czarnkowie
Plac Powstańców Wlkp. 2
64-700 Czarnków
Tel. (67) 255-30-00
e-mail: zr.pkps@wp.pl