Słoneczna Przystań

Dzienny Dom Pomocy "Klub Słoneczna Przystań" mieści się przy ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu (Dębiec) na pierwszym piętrze pawilonu handlowego. To placówka wsparcia dziennego dla osób starszych, prowadzona od 2008 roku przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu Adresatem zajęć w placówce są przede wszystkim seniorzy, choć mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne.

DDP realizuje zadania miasta Poznań w zakresie zapewnienia wsparcia i opieki osobom starszym. Polega to w szczególności na:

 • przeciwdziałaniu samotności osób starszych, utrzymaniu tych osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
 • organizacji i aktywizacji życia, pobudzaniu do aktywności intelektualnej i motorycznej
 • zaspakajaniu potrzeb rekreacyjno – kulturalnych
 • integracji społecznej
 • organizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej, służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej
 • działalności rehabilitacyjnej i aktywizacji ruchowej w ramach kinezyterapii
 • podstawowych świadczeniach opiekuńczych
 • organizacji wyżywienia poprzez zapewnienie dwóch posiłków dziennie tj. śniadania i obiadu
 • udostępnianiu korzystania z urządzeń do utrzymania higieny osobistej
 • pomocy osobom starszym w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych
 • konsultacjach, doradztwu i wsparciu dla rodzin osób starszych
 • a także współpracy lokalnej i europejskiej z innymi instytucjami, podmiotami i organizacjami działającymi na rzecz ludzi starszych, środowiska lokalnego i współpracy międzypokoleniowej.

Dla naszych Seniorów pracuje psycholog, kinezyterapeuta (fizjoterapeuta), terapeuta zajęciowy, pracownik kuchni oraz w ramach projektu lekarz geriatra gerontolog i prawnik (edukacja prozdrowotna i prawna oraz indywidualne porady i konsultacje). Najprościej jest do nas zadzwonić lub odwiedzić i osobiście zobaczyć, co oferujemy.

W rozmowie z pracownikami naszego Domu uzyskają Państwo więcej informacji w tym dotyczących zasad przyjęcia.

Można również uzyskać informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Filia Wilda przy ul. Opolskiej 58,Tel. (061) 830-01-71.

Placówka działa dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania
Tel. 665-302-502
e-mail: ddp_poznan@interia.pl