zestawienie efs_samorzad_kolor_na_strone


Podsumowanie realizacji projektu

„Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”

 

 

Cel projektu: ułatwianie dostępu co najmniej 1225 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 212 opiekunom faktycznym ON/OzN do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018.

wykres_1

wykres2

wykres3


wykres4