zestawienie efs_samorzad_kolor_na_strone

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Na: Wyłonienie Opiekunów Osoby Niesamodzielnej

świadczących usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych

 

 

Nr postępowania: 1/2017 z dnia 20.01.2017 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Unieważnienie postępowania

Notatka z unieważnienia postępowania