Struktura

Władzami Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej są:

  1. Wielkopolski Zjazd Delegatów
  2. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
  3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Skład Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS przedstawia się następująco:

1.

Jolanta Barczak

- Prezes

2.

Adam Cyraniak  

- Wiceprezes

3.

Jadwiga Misiaczyk

- Wiceprezes

4.

Ewa Rzepka

- Sekretarz

5.

Ewa Suchowiak

- Skarbnik

6.

Zenon Długi

- Członek Zarządu

7.

Bogumiła Jędrzejowska

- Członek Zarządu

8.

Mirosława Wojciechowska

- Członek Zarządu

9.

Janina Zawodna

- Członek Zarządu

Na obszarze działania WZW PKPS działa 35 jednostek podstawowych PKPS. Władzami tych jednostek są:

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Gminny ( Miejski, Miejsko – Gminny ), Dzielnicowy lub Powiatowy,
  3. Gminna ( Miejska, Miejsko – Gminna ), Dzielnicowa lub Powiatowa Komisja Rewizyjna.

Informacje o jednostkach podstawowych PKPS znajdują się w zakładce „Zarządy Terenowe”.