zestawienie efs_samorzad_kolor_na_strone

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyłonienie Opiekunów Osoby Niesamodzielnej

świadczących usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych 1/2018Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych

Ogłoszenie o wyborze oferenta