zestawienie efs_samorzad_kolor_na_strone

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na: zakup i dostawę wózków inwalidzkich, kul, chodzików

 

Nr postępowania: 4/2017, data: 13.03.2017 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Zapytanie i odpowiedź do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ogłoszenie o wyborze oferenta