Realizacja zadań publicznych na zlecenie

Wojewody Wielkopolskiego
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

L.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie pod nazwą: Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury.

Tytuł zadania: XXII Lednicka Wiosna Poetycka

Od 29.05.2018r. do 30.11.2018r.

Zadanie będzie realizowane w Poznaniu (Młodzieżowy Dom Kultury), siedziba PKPS ul. Karasińskiego 3/5 oraz na terenie województwa wielkopolskiego: w szkołach i bibliotekach. Finał tj. konkurs pod hasłem „ Turniej Jednego Wiersza” i prezentacja słowno-muzyczna odbędzie się na Lednicy, w Muzeum Pierwszych Piastów.