Powiat Obornicki

L.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez powiat obornicki pod nazwą: Nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

Tytuł zadania: Nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Rogoźno, ul. Fabryczna 5, budynek gminy w poniedziałki od 14.00 do 18.00

w środę i czwartek od 7.00 do 11.00

Ryczywół, ul. Szkolna 1, świetlica środowiskowa – hala sportowa

we wtorki od 14.00 do 16.00

w piątki od 7.00 do 11.00


Wróć