Gmina WronkiL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Wronki pod nazwą: Realizacja programu  - Pomoc żywnościowa dla osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej

Tytuł zadania: „Realizacja programu  - Pomoc żywnościowa dla osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej”

Od 08.01.2018r. do 31.12.2018r.

Magazyn Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS we Wronkach, ul. Partyzantów 14.


Wróć