Gmina WronkiL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Wronki pod nazwą:

Tytuł zadania: „Pomoc żywnościowa dla osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej”

Od stycznia 2017r. do grudnia 2017r.

Wronki ul. Partyzantów 14.


Wróć