Gmina WolsztynL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Wolsztyn pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspakajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem.

Tytuł zadania: „Usługi opiekuńcze 2017-2019”

Od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

Teren miasta i gminy Wolsztyn. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.


Wróć