Gmina TurekL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Turek pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Turku.

Tytuł zadania: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Turku

Od 01.03.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta Turku. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

2.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Turek pod nazwą: Prowadzenie działań związanych z dożywianiem rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Tytuł zadania: „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Turku”

Od 01.02.2018r. do 31.12.2018r.

Magazyn Zarządu Powiatowego PKPS w Turku, Turek ul. Powstańców Wlkp.

( budynek PGKM)


Wróć