Gmina ŚremL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Śrem pod nazwą: Świadczenie w okresie od 1 styczna 2017r. do 31 grudnia 2017r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Śrem.

Tytuł zadania: Świadczenie w okresie od 1 styczna 2018r. do 31 grudnia 2018r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Śrem

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta i gminy Śrem. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

2.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Śrem pod nazwą: Świadczenie w okresie od 1 styczna 2018r. do 31 grudnia 2018r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Śrem.

Tytuł zadania: Świadczenie w okresie od 1 styczna 2017r. do 31 grudnia 2017r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Śrem

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta i gminy Śrem. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.


Wróć