Gmina SzamotułyL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Szamotuły pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Tytuł zadania: „Świadczenie w latach 2016-2020 usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta i gminy Szamotuły”

Od 01.01.2017r. do 31.12.2020r.

Teren miasta i gminy Szamotuły. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.


Wróć