Gmina SwarzędzL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Swarzędz pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania: „Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożonych patologiom, wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem”

Od 01.02.2018r. do 31.12.2018r.

Siedziba Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w Swarzędzu, Swarzędz Os. Kościuszkowców 26.


Wróć