Miasto PoznańL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Tytuł zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w 2018 roku”

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Teren 3 dzielnic miasta Poznania – Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

2.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tytuł zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2018 roku”

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta Poznania. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

3.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Zapewnienie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tytuł zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku”

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta Poznania. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

4.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej.

Tytuł zadania: „Klub Młodzika 2018”

 

 

 

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Świetlica socjoterapeutyczna PKPS „Płomyczek” Poznań ul. Kosińskiego 28.

5.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej.

Tytuł zadania: „Uśmiech Tulipanków”

 

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Świetlica socjoterapeutyczna PKPS „Tulipanki” Poznań ul. Taczaka 4 .

6.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Zapewnienie usług w dziennym domu pomocy na obszarze Wildy i Dębca.

Tytuł zadania: „Klub Słoneczna Przystań – 2018”

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań” Poznań ul. Racjonalizatorów 3.

7.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Tytuł zadania: „Poznajmy siebie – nie jesteś sam 2018”

Od 01.03.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta Poznania – głównie na terenie Wildy i Dębca oraz w DDP „Klub Słoneczna Przystań” Poznań ul. Racjonalizatorów 3.

8.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez miasto Poznań pod nazwą: Poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób 60+

Tytuł zadania: „WSTAŃ I IDŹ - profilaktyka upadków 2018”


Od 15.03.2018r. do 31.12.2018r.

Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań” Poznań ul. Racjonalizatorów 3.


Wróć