Gmina Książ Wlkp.L.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Książ Wlkp. pod nazwą: Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domach osób zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp..

Tytuł zadania: „Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domach osób zamieszkałych na terenie Gminy Książ WLKP ”

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta i gminy Książ Wielkopolski. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.


Wróć