Gmina Krzyż Wlkp.L.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Krzyż Wlkp. pod nazwą: działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania: „Wyjazd integracyjny seniorów – Ciesz się życiem emerycie”

Od 23.08.2017r. do 20.09.2017r.

Impreza wyjazdowa.


Wróć