Gmina KórnikL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Kórnik pod nazwą: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych .

Tytuł zadania: „Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kórnik”

Od 01.03.2018r. do 30.09.2018r.

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Rewalu.

2.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Kórnik pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Tytuł zadania: „Organizacja przedsięwzieć na rzecz integracji społeczności lokalnej”

Od 24.01.2018r. do 31.12.2018r.

Klub Seniora w Kórniki ul. Poznańska 34.

3.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Kórnik pod nazwą: Realizacja zadań zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych, z organizawanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich.

Tytuł zadania: Zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich

Od 01.09.2018r. do 31.12.2018r.

Wieczerza wigilijna.

4.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Kórnik pod nazwą: Realizacja zadań zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań samopomocowych, z organizawanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich.

Tytuł zadania: Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej

Od 24.01.2018r. do 31.12.2018r.

Kórnik, ul. Poznańska 34.


Wróć