Gmina KostrzynL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Kostrzyn pod nazwą: Wspieranie osób potrzebujących zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących.

Tytuł zadania: „Pomocna Dłoń - 2018”

Od 16.02.2018r. do 31.12.2018r.

Magazyn Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w Kostrzynie, Kostrzyn ul. Piasta 2.


Wróć