Gmina JutrosinL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Jutrosin pod nazwą: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Tytuł zadania: Senior-2018”

Od 26.02.2018r. do 31.12.2018r.

Wyjazd członków Klubu Seniora Wrzos w Jutrosinie do teatru.


Wróć