Gmina Grodzisk Wlkp.L.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Grodzisk Wlkp. pod nazwą: Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej obejmującej usługi opiekuńcze polegające na opiece nad osobami chorymi przebywającymi w domu w roku kalendarzowym 2018.

Tytuł zadania: „Usługi opiekuńcze w 2018 roku”

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Teren miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.


Wróć