Gmina DusznikiL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Duszniki pod nazwą: Wspieranie osób potrzebujących – zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących.

Tytuł zadania: Wspieranie osób potrzebujących – zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących

Od 05.01.2018r. do 31.12.2018r.

Siedziba Zarządu Gminnego PKPS w Dusznikach, Duszniki ul. Jana Pawła II 8.


Wróć