Gmina DrawskoL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Drawsko pod nazwą: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, seniorów funkcjonujących w organizacjach celowych, realizujących zadania w zakresie wyrównywania szans oraz organizowania imprez integracyjnych, aktywizujących w tym min. Dnia Seniora.

Od 20.04.2017r. do 31.12.2017r.

Klub Seniora w Drawsku.


Wróć