Gmina DolskL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego przez gminę Dolsk pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tytuł zadania: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w latach 2017-2018”

Od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Teren miasta i gminy Dolsk. Miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy.


Wróć