Gmina CzarnkówL.p.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1.

Wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez gminę Czarnków pod nazwą: Aktywny i twórczy senior 55+ w Całodziennym Klubie Seniora.

Od 01.01.2087r. do 31.12.2018r.

Całodzienny Klub Seniora PKPS w Czarnkowie, Czarnków Pl. Powstańców Wlkp. 2.


Wróć