popz-logotypy_maksi
Aktualne szczegółowe informacje zamieszczane są na plakatach wywieszonych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i w punktach wydawania żywności.


MIESIĘCZNE INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH

DZIAŁANIACH TOWARZYSZĄCYCH

Listopad  2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Luty 2018


Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Sprawozdanie z realizacji zadań towarzyszących podprogram 2017